Едукација 2013

Во текот на целата година се одржуваат предавања од областа на медицината, социјалниот живот, спортот и рекреацијата и други теми кои се од интерес на нашите членови.

Во месец март на 21.03.2013 година во Велес се одржа работилница на тема  „Исхраната како појдовна основа за здрав и подолг живот“. Предавач беше примариус д-р Филип Тодоровски, кој  покрај содржајното предавање беше отворен и за поставување на прашања од сите сегменти на медицината. работилницата беше успешно организирана од страна на Општинското здружение на цивилни инвалиди од Велес.

Во месец април на 19.04.2013 година во организација на Здружението на цивилни инвалиди од војната на Прилеп се одржа работилница на тема  „Хипертензија“ на која покрај предавањето беше извршено и мерење на притисок и контролен преглед на сите присутни членови на предавањето.

Во месец мај на 14.05.2013 година во организација на Меѓуопштинското Здружение на цивилни инвалиди од војната на Штип  и Националниот сојуз се одржа работилница на тема  „Болка манифестација и лекување на истата“ На работилницата беа присутни и членови на општините Радовиш Струмица и Свети Николе кои се во склоп на меѓуопштинското здружение на Штип.

Во месец јуни на 21.06.2013 година во организација на Меѓуопштинското Здружение на цивилни инвалиди од војната на Битола  и Националниот сојуз се одржа работилница на тема  „Невролошки проблеми кај стари лица” На работилницата беа присутни и членови на општините Демир Хисар и Ресен кои се во склоп на меѓуопштинското здружение на Битола.

Во месец јули  на 12.07.2013 година во организација на Меѓуопштинското Здружение на цивилни инвалиди од војната на Кавадарци  и Националниот сојуз се одржа работилница на тема  „Офталмолошки проблеми со стареењето” На работилницата беа присутни и членови на општинина Неготино кои се во склоп на Општинското здружение на Кавадарци.Темата побуди голем интерес кај членовите кои после содржајните излагања поставуваа прашања кај стручните лица.

Во септември беа организирани три предавања од здравствената заштита на нашите членови. Доктор Жана Јосковска  одржа предавање за „Дијабетес“ како се појавува и како да се спречи истата. Магистер фармаколог Весна Ставрова одржа предавање за „Хиперлипидемија “ појавување и благовремено спречување на истата, и Бранимир Јовановски, одржа предавање за „Физичката вежба во поодминат години“ и како со благо физичко вежбање во поодминати години да се заштитат од истата.

Во месец ноември продолжи континуирано да  се реализира оваа активност преку две работилници од областа на здравствената заштита во Општинските здруженија на Куманово и Дебар. Во Дебар работилницата се одржа во соработка со Црвениот крст на Општина Дебар со која нашето здружение има одлична соработка. Секако мора да се истакне дека Националниот сојуз на цивилни инвалиди води голема грижа за своите членови во однос на здравствената заштита преку организирање на вакви работилници.

Scroll to Top