Home Blog

Државно првенство во атлетски повеќебој и шах 2014

0
Од 11-14.05. во Охрид беа одржани Државните првенства во атлетски повеќебој и шах. На првенството во атлетика учесниците се натпреваруваа во фрлачки дисциплини и тоа...

Традиционална средба на НСЦИВМ – Гевгелија 2014

0
По повод Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти Април, од почетокот на своето постоење, НСЦИВМ организира пригодна прослава. Целта на прославата е...

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

0
Конвенција за правата на лица со инвалидност Преамбула Земјите потписнички на оваа Конвенција, а. Повикувајќи на начелата наведени во Повелбата на Обединетите нации со која се признава вроденото...

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД...

0
ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА консолидиран текст Закон за цивилните инвалиди од војната („Службен лист на СФРЈ“ бр.33/1976, 25/1979, 11/1981,...

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

0
ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ консолидиран текст Закон за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013). I. ОПШТИ ОДРЕДБИ I....

Учество на традиционално Дефиле на Широк сокак 2014

0
Во месец јуни наши представници од Меѓуопштинското здружение на цивилните инвалиди од Битола учестуваа на Традиционалното дефиле на Широк Сокак во Битола кое го...

Семинар за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност...

0
Националниот сојуз на 12 и 13.06.2014 г. организираше семинар со сите одговорни лица во општинските организации и представниците на цивилните инвалиди со цел што...

Учество на Тркалезна маса 2014

0
Претседателот и генералниот секретар на НСЦИВМ активно учествуваа на Тркалезната маса сто се одржа на 22.05.2014 г. во организација  на Националното координативно тело за...

Учество на дводневна работилница 2014

0
Во јануари се одржа дводневна работилница во организација на канцеларијата на Обединетите нации во РМ и Министерството за труд и социјална политика за изготвување...

Средба со премиерот на РМ

0
На 03.01.2014 година беше одржана работна средба со Премиерот на РМ, и Министерот за труд и социјална политика на РМ на кој се дискутираше...