Sunday, November 29, 2020
Home Blog

Државно првенство во атлетски повеќебој и шах

Од 02-05.06. во Охрид беа одржани Државните првенства во атлетски повеќебој и шах. На првенството во атлетика учесниците се натпреваруваа во фрлачки дисциплини и тоа диск, ѓуле и копје. Резултатите беа на нивото на годините на членовите но за поздравување...

Едукација

Во текот на целата година се одржуваат предавања од областа на медицината, социјалниот живот, спортот и рекреацијата и други теми кои се од интерес на нашите членови. Во месец март на 21.03.2013 година во Велес се одржа работилница на тема ...

Упатници за банско-климатско лекување за 100 наши членови

Програмската активност е наменета за заштита на здравјето на цивилните инвалиди од војната и спречување на нови дополнителни болести. Целта е во програмата да се вклучат што повеќе цивилни инвалиди и е од превентивна природа и на тој начин...

Традиционална средба на НСЦИВМ – Велес 2013

По повод одбележувањето на македонскиот ден на цивилните инвалиди од војната 6-ти април, на 10-ти Април во Велес, во салата „Бели мугри“ се одржа пригодна свеченост на која пред присутните се обратија претставници на Локалната самоуправа и...