Home Активности Собрание на Европски сојуз на цивилни инвалиди од војната 2013

Собрание на Европски сојуз на цивилни инвалиди од војната 2013

0

Делегатите на Националниот сојуз во Европскиот сојуз на цивилни инвалиди од војната учествуваа на Годишното изборно собрание кое се одржа на 11 ти септември во Загреб Р. Хрватска.На собранието присуствуваа сите членки на Европскиот сојуз, а свои излагања имаа сите претседатели на Националните сојузи кои говореа за заштитата на цивилните инвалиди во своите држави. Исто така на Собранието со акламација му беше продолжен мандатот на досегашниот претседател на Европскиот сојуз, Господинот Јоже Зупанц претставник од Националниот сојуз на цивилни инвалиди од Словенија.