Собрание на Европски сојуз на цивилни инвалиди од војната 2013

Делегатите на Националниот сојуз во Европскиот сојуз на цивилни инвалиди од војната учествуваа на Годишното изборно собрание кое се одржа на 11 ти септември во Загреб Р. Хрватска.На собранието присуствуваа сите членки на Европскиот сојуз, а свои излагања имаа сите претседатели на Националните сојузи кои говореа за заштитата на цивилните инвалиди во своите држави. Исто така на Собранието со акламација му беше продолжен мандатот на досегашниот претседател на Европскиот сојуз, Господинот Јоже Зупанц претставник од Националниот сојуз на цивилни инвалиди од Словенија.

Scroll to Top