Home Активности Средба со премиерот на РМ

Средба со премиерот на РМ

0

На 03.01.2014 година беше одржана работна средба со Премиерот на РМ, и Министерот за труд и социјална политика на РМ на кој се дискутираше околу заштитата на лицата со инвалидност во РМ. На средбата беше дискутирано и за зголемување на финансирањето на националните инвалидски организации.