Home Активности Учество на Тркалезна маса 2014

Учество на Тркалезна маса 2014

0

Претседателот и генералниот секретар на НСЦИВМ активно учествуваа на Тркалезната маса сто се одржа на 22.05.2014 г. во организација  на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност при Владата на РМ. Тема на Тркалезната маса беше „Законски рамки и практики за вработување на лица со инвалидност“.