Семинар за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност 2014

Националниот сојуз на 12 и 13.06.2014 г. организираше семинар со сите одговорни лица во општинските организации и представниците на цивилните инвалиди со цел што подобро и поуспешно да бидат вклучени во локалните самоуправи и да дадат максимален придонес во имплементацијата на Конвенцијата на ОН.

Scroll to Top